Digital Construction World

Digitalisering is essentieel voor aannemers die zich willen professionaliseren en Embuild moet hen daarop voorbereiden.

Disclaimer

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met volgende gebruiksvoorwaarden.

Deze website bevat informatie en materiaal van derden, waaronder adverteerders en sponsors. De correctheid en juistheid van dat materiaal en deze informatie evenals van de inhoud van links naar derden valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van deze derden. Dit materiaal en deze informatie kunnen in geen enkel geval aan de Confederatie Bouw VZW worden toegeschreven : zij weerspiegelen enkel de standpunten van de derde aan wie ze toebehoren en vertolken geenszins de standpunten en meningen van De Confederatie Bouw VZW, haar verbonden entiteiten, hun respectievelijke raden van bestuur of directies of hun personeelsleden. De Confederatie Bouw is bijgevolg onder geen enkel beding aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van het materiaal en de informatie die door derden op deze website of de daaraan gelinkte websites van derden, werd geplaatst.

De Confederatie Bouw VZW is niet aansprakelijk voor het gebruik dat bezoekers van de website maken van de daarop beschikbare informatie en in geen geval voor het gebruik van het materiaal of de informatie van derden, met inbegrip van koppelingen naar websites van derden en activiteiten die daar door deze derden worden aangeboden.

De Confederatie Bouw VZW heeft het recht om op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving,  valse, onjuiste, beledigende, racistische, discriminerende, onrechtmatige of met de wet of de openbare orde strijdige informatie van derden, te verwijderen

Digital Construction Brussels meets
Digital Construction Day

15 oktober 2024
Brussels Kart Expo