Digital Construction World

Digitalisering is essentieel voor aannemers die zich willen professionaliseren en Embuild moet hen daarop voorbereiden.

Embuild – 10 tips als u wil digitaliseren

1  STAP NAAR DE CONFEDERATIE

Al zeer geruime tijd hebben we een breed aanbod van dienstverlening voor leden die willen digitaliseren. Ze wordt georganiseerd door een sterke samenwerking van de Vlaamse Confederatie Bouw, de lokale confederaties, het WTCB en VLAIO, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Het gaat niet alleen om opleidingen maar ook om infosessies, bedrijfsbezoeken, IT-scans en lerende netwerken voor aannemers.

2 GEBRUIK DE FINANCIELE STEUN

De overheid stimuleert de digitalisering van het bedrijfsleven. Openbare aanbestedingen verlopen bijvoorbeeld in toenemende mate digitaal. Sinds 2017 vraagtVlaamse overheid e-facturen van haar  leveranciers voor alle opdrachten.Daartegenover staat dat de overheid ook ondersteuning geeft.

VLAIO heeft bijvoorbeeld de kmo-portefeuille, de kmo-groeisubsidies, een cybersecurity verbetertraject, strategische transformatiesteun enzovoort. Om de cybersecurity verbetertrajecten als voorbeeld te nemen: als u aan de nodige voorwaarden voldoet, kunt u 45 % steun krijgen voor trajecten tussen € 15 000 en 30 000 (exclusief btw).

Laat deze kansen niet liggen. Als u hierover vragen hebt, kunt ze altijd voorleggen aan uw lokale confederatie.

3 ONDERZOEK HOE U WERKT EN WAT U DOET

Het is een gemeenplaats maar het is waar: digitalisering is geen doel maar een middel om een doel te bereiken. Welk doel dat is in uw geval, kunt u achterhalen door eens een nuchtere blik te werpen op uw bedrijfsprocessen. Wat doet u, en hoe doet u dat? Waar u al staat op het vlak van digitalisering is daarbij een interessante vraag. Er bestaat intussen een digitale quick scan die u op weg helpt. U kunt hem uitvoeren op www.voka.be/digitale-quick-scan. U krijgt dan een score die u kunt vergelijkenmet sectorgenoten. De scan geeft ook tips om de digitale competitiviteit van uw bedrijf te versterken. Een analyse en inventarisatie van de bedrijfsprocessen maakt beter duidelijk waar de pijnpunten liggen en wat verbeterd kan of moet worden. Als u op die manier tewerk gaat, wordt meteen ook duidelijker welke digitale noden u eigenlijk hebt. U krijgt een beter beeld van de middelen die uw doelen ondersteunen. Merk trouwens op dat de Confederatie ook op dit gebied ondersteuning kan bieden. Zie tip één!

4 STEL PRIORITEITEN VIA EEN PLAN VAN AANPAK

Er bestaan zeer veel bedrijfsprocessen die gedigitaliseerd kunnen worden: het beheer van verplaatsingen met track & trace, de planning, de facturatie, het aansturen van machines in het atelier, het beheer van de voorraden enzovoort. Zeker voor kleinere, maar ook voor grotere ondernemingen is het in de praktijk onmogelijk om dit allemaal tegelijk te doen. Stel dus prioriteiten. Ga voor een quick win, doe ervaring op en digitaliseer eerst eenvoudige bedrijfsprocessen zoals de mobiliteitsvergoeding. Ga dan pas voor de digitale opvolging van de projecten met bijvoorbeeld ERP.

5 WERK STAPSGEWIJS MAAR OP DE LANGERE TERMIJN

Een gevolg van tip vier is dat u best digitaliseert in stappen, zodat u het overzicht behoudt en de zaak onder controlekunt houden. Iedere stap is een apart project in een groter geheel op de langere termijn. Neem alle elementen mee zoals helpdesk, timing, implementatie, opleiding, cybersecurity en de opbouw van interne expertise in de organisatie. Kijk specifiek naar de technische en functionele integratie met andere applicaties zoals track & trace of ERP voor de nacalculatie. De huidige technologieën bieden de mogelijkheid om de verschillende bedrijfsprocessen steeds meer en beter digitaal te connecteren.

6 MAAK GEBRUIK VAN GRATIS REKENTOOLS, BIJVOORBEELD VAN HET WTCB

De omzetting van meetstaten naar een correcte digitale planning is voor elke projectleider een  garantie voor een correcte start en een gemakkelijke opvolging van de werken. Het WTCB heeft voor u een kosteloze conversietool ontwikkeld. Maak er gebruik van! U kunt ook nagaan of er andere kosteloze of goedkope software bestaat. In het algemeen loont het om te onderzoeken of er gratis tools en apps bestaan waarbij u steeds in het oog moet houden dat deze niet het maatwerk en de functionaliteit bieden van betalende oplossingen van gespecialiseerde providers. Deze hebben een helpdesk en kennis van de sector, en hebben technische expertise in de integratie met andere applicaties.

7 STEL EEN PROJECTMANAGER AAN

Digitalisering is op zich ook een bedrijfsproces. Iemand moet er dus verantwoordelijk voor zijn. Hij of zij beschrijft het project, zorgt voor de digitale opvolging en houdt de goede werking in het oog. De verantwoordelijke kan de bedrijfsleider of iemand anders zijn. Dit projectmanagement heeft interne en externe aspecten. Intern moeten de medewerkers overtuigd worden en zal er overleg nodig zijn. Extern zijn er onder meer de relaties met de providers van de tools en apps. Vanzelfsprekend moet de projectmanager in kwestie goed voorbereid zijn. Digitalisering is geen taak voor onwetende amateurs. Zorg voor een gepaste interne opleiding of huur externe expertise in via https://www.vlaio.be/nl/ subsidies-financiering/kmo-portefeuille.

8 LEID UW MEDEWERKERS OP

Digitale tools zijn slechts zo goed als de mensen die ermee werken. Daarom moeten uw medewerkers  opgeleid worden Gelukkig kun je in het algemeen stellen dat digitale tools nu gebruiksvriendelijker zijn dan tien jaar geleden. Maar daar staat soms tegenover dat ze ook meer kunnen. Om ze optimaal te laten renderen, blijft opleiding dus nodig. Vergeet daarbij niet dat digitalisering vaak tot gevolg heeft dat taken veranderen en uw medewerkers anders moeten gaan werken. Bespreek naast het implementatieplan met de leverancier een opleidingsplan in functie van de verschillende taken in de onderneming.

9 KIES DE JUISTE PROVIDER

Stort u niet in een avontuur met de eerste de beste. Doe een marktonderzoek en neem er uw tijd voor. U wilt tenslotte een efficiënte tool voor een aanvaardbare prijs, met een provider die het onderhoud en de updates op de langere termijn kan garanderen. Hoe herken je een goede provider? Dat is een belangrijke vraag, maar wie gebruik maakt van tip één zal zich beter bewapend op de markt begeven.

10 KIJK RONDOM U

Het eigen bedrijfsbeheer is van essentieel belangvoor elke onderneming. Maar bouwbedrijven zijn geen eilanden. Ze zitten in een netwerk van klanten, opdrachtgevers,producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers. Het is een goed idee om na te gaan hoe zij bezig zijn met digitalisering. Om een voorbeeld te geven: Vicky Dethier, bedrijfsleider van een van onze leden, zei onlangs: “Wij werken intussen vrijwel volledig BIM. Maar nu hebben we te maken met een bottleneck bij onze onderaannemers, omdat die niet allemaal mee zijn.” Er gaat een golf van digitalisering door hele bouwsector in de brede zin van het woord. Het zal voor veel aannemers alsmaar moeilijker worden om zich daarvan te isoleren. U kunt dus maar beter op de hoogte zijn. Is het niet voor nu, dan wel voor later.

En tenslotte nog tip elf …

11 KOM NAAR DIGITAL CONSTRUCTION BRUSSELS OP 11/10/2022          

Deze beurs is het perfect startpunt voor aannemers die eraan willen beginnen en die de eerste contacten willen leggen met providers. Wie al bezig is met digitalisering kan er zijn blik verruimen, nieuwe tools en apps ontdekken, en inspiratie opdoen voor nieuwe initiatieven.

INFO: Neem eens een kijkje op www.wtcb.be en klik onder Expertise & Ondersteuning op WTCB-Tools.

Wie de digitale quick scan wil uitvoeren, gaat best naar een zoekmachine en tikt “voka digitale quick scan in”.

Informatie over subsidies en financiering staat op www.vlaio.be.

Digital Construction Brussels meets
Digital Construction Day

15 oktober 2024
Brussels Kart Expo