Digital Construction World

Digitalisering is essentieel voor aannemers die zich willen professionaliseren en Embuild moet hen daarop voorbereiden.

Nationale BIM Monitor

80% kent BIM, 32% BIM’t

Onderzoek naar het gebruik van open standaarden en BIM
door partijen in de gebouwde omgeving

Het volledige rapport van de eerste Nationale BIM
Monitor ( Nederland )
telt ruim 200 pagina’s. Deze geven een
gedegen beeld van de adoptie en toepassing van
BIM in de sector, en binnen de diverse doelgroepen.
De onderzoekers hebben de bekendheid met BIM,
het gebruik en niet-gebruik, de voordelen en de
beperkingen vanuit de verschillende invalshoeken
in kaart gebracht. Het rapport biedt een aantal
opmerkelijke conclusies: zo zegt 80 procent van de
577 respondenten BIM te kennen, terwijl 32 procent
aangeeft daadwerkelijk met BIM aan de slag te zijn

Lees meer

Digital Construction Brussels meets
Digital Construction Day

15 oktober 2024
Brussels Kart Expo