Digital Construction World

Digitalisering is essentieel voor aannemers die zich willen professionaliseren en Embuild moet hen daarop voorbereiden.

Beddeleem : Best Managed Company door continue IT-investeringen

Astena helpt productie en projectopvolging stroomlijnen

Beddeleem is de grootste Belgische fabrikant en plaatser van verplaatsbare wanden en is eveneens gespecialiseerd in verlaagde plafonds, meubilair en totale afbouw. Het afwerkingsbedrijf behoorde in 2023 tot de Best Managed Companies in België, een jaarlijkse award die door Deloitte wordt toegekend. Om de productie en de projectopvolging te stroomlijnen werkt Beddeleem al jarenlang met Microsoft Dynamics, versterkt met de bouwgerichte extensies van Astena. David Deturck, IT-manager bij Beddeleem, legt uit waarom zijn bedrijf permanent in IT investeert, welke vereisten het aan IT-toepassingen stelt en hoe de implementatie idealiter verloopt.

Permanent in IT investeren is volgens David Deturck een must: “Het takenpakket van onze medewerkers wordt steeds complexer. Enerzijds worden zij geconfronteerd met de groeiende complexiteit van de producten die ons bedrijf ontwikkelt, maakt en installeert. Anderzijds krijgen zij te maken met de complexere eisen die regelgevers en opdrachtgevers aan het bouwbedrijf stellen.

Maar door permanent in IT te investeren slagen wij erin om de toenemende kwantiteit van het werk continu te beheersen zonder een evenredige toename van het aantal daarvoor vereiste medewerkers. Daardoor kunnen wij dus met hetzelfde team meer werk verzetten binnen dezelfde tijd zonder dat de medewerkers dit als extra werk ervaren. Via IT-systemen en -tools geven wij hun zelfs zodanig veel tijdswinst dat ze ruimte krijgen voor andere initiatieven.”

Integratie- en onderhoudsmogelijkheden

Bij de keuze van IT-oplossingen zijn de integratie-, uitbreidings- en onderhoudsmogelijkheden van cruciaal belang. David Deturck: “Het moet mogelijk zijn de verschillende IT-tools te integreren, zowel technologisch als functioneel naar andere pakketten toe. Voor ons was het belangrijk dat al onze afdelingen in één tool voor ERP (Enterprise Resource Planning) konden worden opgenomen met geïntegreerde uitwijkmogelijkheden. Om compatibiliteitsproblemen te voorkomen is het geraadzaam binnen de suite van één vendor te blijven. En deze focus hebben wij gelegd binnen de Microsoft-producten met Astena als jarenlange partner. Eén partner is dan evenveel aanwezig op elk niveau. Op die manier komen we op een efficiënte manier tot de juiste oplossing voor iedere behoefte.

Verder is het belangrijk na te denken over de onderhoudsmogelijkheden van het IT-systeem op lange termijn. Een bedrijf moet er zich voor hoeden om zichzelf voor het blok te zetten met een investering die na zoveel jaar gebruik op een dood spoor eindigt. Ik raad bedrijven aan een roadmap op te stellen waardoor alle technologieën die vandaag gebruikt worden, zodanig evolueren dat zij de medewerkers in de toekomst nog dichter bij elkaar brengen.”

Implementatietips voor bedrijven

Om het digitaliseringsproces in een bedrijf te implementeren raadt David Deturck bedrijven aan te starten met een eenduidige oplijsting van de noden. De oplossing die gekozen en aan de stakeholders aangeboden wordt, moet voldoen aan een aantal minimale vereisten maar moet een nog veel groter groeipotentieel bezitten. Het proces moet voldoende worden gedragen door de mensen van het bedrijf zelf, maar ook steunen op partners die het bedrijf en zijn processen door en door kennen.

In een bedrijf het digitaliseringsproces op gang brengen vereist een bijzondere mindset. David Deturck: “Iedereen moet doordrongen zijn van de mindset dat IT zowel op het vlak van infrastructuur als bij het stroomlijnen van de bedrijfsprocessen op vele vlakken een grote ROI (return on investment) kan betekenen. De medewerkers moeten tegelijk beseffen dat dit digitaliseringsproces een constante investering vereist maar ook dat het gepaard moet gaan met een continue kritische benadering.

Het bedrijf Beddeleem is al in de jaren 80 en 90 met de digitalisering begonnen maar momenteel zet het bedrijf er nog harder op in en is het er zelfs nog actiever mee bezig. Digitaliseren is vooruit blijven kijken en blijven bouwen aan ons ERP. Wij zijn ervan overtuigd dat wij met behulp van IT alles beter kunnen organiseren en sneller oplossingen kunnen bieden aan de nieuwe uitdagingen waarmee wij worden geconfronteerd.”

Nieuw kantoorgebouw van Beddeleem

David Deturck

Digital Construction Brussels meets
Digital Construction Day

15 oktober 2024
Brussels Kart Expo