Digital Construction World

Digitalisering is essentieel voor aannemers die zich willen professionaliseren en Embuild moet hen daarop voorbereiden.

Bergerat Monnoyeur – “Digitalisering is steeds vaker een integraal onderdeel van wegenbouwmachines”

Ook bij de producenten van bouwmachines staat de tijd niet stil. Ze zijn nu veel gesofisticeerder dan pakweg tien jaar geleden. Walter De Vocht van Bergerat Monnoyeur lichtte voor ons de evolutie toe.

Bergerat Monnoyeur is de Belgische verdeler van Caterpillar en een bekende naam in de bouwwereld. Walter De Vocht is er verantwoordelijk voor Sales & Marketing van de wegenbouwmachines en de kleinere machines van minder dan tien ton.

“Net zoals bij auto’s is digitalisering steeds vaker een integraal onderdeel van de wegenbouwmachines die wij op de markt brengen,” aldus De Vocht. De lijst van voorbeelden die hij opsomt is indrukwekkend lang. Er zijn intussen zoveel toepassingen van deze technologie dat één artikel niet genoeg zou zijn om ze op te sommen. We houden het hier dus bij enkele opvallende voorbeelden. Onze excuses aan alle innovaties die we hier niet konden bespreken!

Semiautonome verdichting

Het eerste voorbeeld dat Walter De Vocht aanhaalt, is Command for Compaction, een technologie die verdichtingsproces bij wegenwerken automatiseert en de consistentie van de verdichting garandeert.

Walter De Vocht: “Met deze Command for Compaction kun je de werkzone afbakenen die verdicht moet worden. De machine rijdt dan op zijn eentje, heen en weer op een goed gedefinieerd stuk van de weg. Command for Compaction werkt op een constante snelheid, met het juiste aantal gangen, de juiste trilin- stelling en de juiste hoeveelheid overlap. Dat verhoogt de homogeniteit van de verdichting. Wij garanderen dat de dekking tot 60 procent beter is. “Het is veel preciezer dan menselijke besturing. In dat geval hangt de kwaliteit af van de ervaring van de machinist. Maar er is nog altijd een machinist in de cabine. Op het scherm van de bediening vraagt de technologie dat hij bevestigt dat hij de operatie aan het volgen is. Een geïntegreerd objectdetectiesysteem waarschuwt als er zich objecten op het pad van de machine bevinden. Command for Compaction is op dit moment de grootste innovatie. Deze technologie wordt in de wereld al vaak gebruikt in de landbouw, maar je ziet ze nog niet zo vaak in de bouw.”

Telewerk voor machinisten

Je kunt tegenwoordig graafmachines bedienen vanop afstand.

Walter De Vocht: “De machinist kan zich daarbij op enkele meter van de machine bevinden, wat nuttig is als er gewerkt moet worden in een toxische of gevaarlijke omgeving. Maar het kan ook vanop kantoor of zelfs vanuit het buitenland met een specifieke installatie. De machinist bedient de machine via schermen. Noem het telewerk voor machinisten.”

Je kunt tegenwoordig graafmachines
vanop een afstand bedienen

Payload

Interessant is ook Payload, een systeem dat onder meer in graafmachines geïntegreerd kan worden. Het maakt het wegen van het materiaal in de bak mogelijk en verhoogt de laadefficiëntie en de productiviteit op de werf. Payload bestaat ook voor andere machines zoals wielladers en trucks.

Walter De Vocht: “Neem bijvoorbeeld een oplegger met een maximumgewicht van 42 ton. Als hij zelf 7 ton weegt, kun je hem laden met 35 ton – maar niet meer. Payload, dat werkt met sensoren op de machines, vermijdt dat je te veel laadt. Of te weinig, want als je hem slechts met 30 ton laadt dan vermindert de efficiëntie. Hij moet meer ritten maken en zal meer CO2 uitstoten. Niet alleen de effici- entie maar ook het milieu zijn dus gebaat bij deze innovatie. In tegenstelling tot Command for Compaction is Payload al goed ingeburgerd in de sector.”

“Eveneens bij graafwerken weet de machinist dankzij een 2D module hoe diep hij aan het graven is, 80 centimeter in plaats van een meter of zo. Dat is interessant voor de nauwkeurigheid en voor de veiligheid. Met het 2D systeem Indicate in de machnies kun je dan weer zien hoe je moet graven en of je positie toestaat de plannen uit te voeren.”

Payload is een systeem dat in graafmachines geïntegreerd kan worden. Het weegt het materiaal in de bak en verhoogt de laadefficiëntie en de productiviteit. Payload bestaat ook voor andere machines zoals wielladers en trucks

E-Fence

Technologie staat niet alleen ten dienste van de rendabiliteit maar ook van de veiligheid. Een voorbeeld is E-Fence, een recente nieuwigheid die onder meer beschikbaar is op minigravers. E-fence garandeert dat elke graafbeweging binnen een vooraf gedefinieerde ruimte blijft, in de drie dimensies.

Walter De Vocht: “Het functioneert met een virtuele limiet. De machinist kan werken in een groene zone maar zodra hij iets wil doen in een rode zone, wordt het geblokkeerd. Dat is op meer dan één type bouw- plaats interessant. Neem bijvoorbeeld een weg waarop een rijstrook tijdens de werken openblijft voor het verkeer. Bij grondwerken kan een dergelijke virtuele limiet vermijden dat er nutsleidingen geraakt worden. Als er een gasleiding ligt op 80 centimeter, kun je de graafschop blokkeren op 70 centimeter. Het is dan aangewezen de laatste centimeters met de hand doen.”

Ergonomie en monitoring

Innovatie maakt wegenbouwmachines niet alleen veiliger maar ook meer ergonomisch.

Walter De Vocht: “Dankzij Stick Steer hoeft de machinist geen pedalen meer te bedienen. Met een simpele gele knop op een joystick kun je de machine besturen. Je kunt de machine perfect met één hand bedienen, wat de ergonomie sterk verbetert. Met een elektrohydraulisch systeem kun je de graafarm-en laadbakcilinders gemakkelijk individueel afstellen, waardoor die werken met de gewenste snelheid. Zo krijg je een machine die je gemakkelijk aan verschillende machinisten kunt aanpassen.”

Verbonden

Machines zijn tegenwoordig verbonden – of met een modewoord geconnecteerd – wat het mogelijk maakt om ze te monitoren.

Walter De Vocht: “Je weet waar ze aan de slag is, hoe lang, het verbruik … Nuttige informatie om de prestaties van de machine maar ook van de machinist te verbeteren. Met een geschikte monitoring maak je optimaal gebruik van je resources en kun je de machine correct onderhouden, met het oog op een eventuele doorverkoop.”                

Frezen                                              

Ten slotte nog een woordje over de asfaltfreesmachines. Er bestaan tegenwoordig machines uitgerust met sensoren die laag per laag aangeven hoeveel asfalt je kunt wegfrezen.                                                  Walter De Vocht: “En omgekeerd geldt hetzelfde voor de asfalteringsmachines. Dankzij de sensoren heb je de hoogte, de dikte en grootte van de asfaltlaag onder controle.”

Besluit

Aan technologische vooruitgang dus geen gebrek in de wegenbouw. Een aannemer die iets zoekt, vindt het gegarandeerd.

Walter De Vocht: “Nu is het aan hen om te investeren en om te beseffen dat die investering op de lange termijn zal opbrengen. Wij merken dat de bouwsector eerder traditioneel ingesteld is. Die mentaliteit moet veranderen. De hardware en de software evolueren heel snel maar wij bij Bergerat Monnoyeur installeren deze, volgen alles op en geven opleiding aan machinisten. Bij deze innovaties staan de aannemers er niet alleen voor!”

In de toekomst komen we zeker en meer in detail terug op de technologie in machines van Caterpillar zoals Assist, geïntegreerde 3D en graafmachines die volledig automatisch werken. Caterpillarmachines zijn klaar voor de technologie van de toekomst dank zijn de hydro-elektrische besturing, het Enterprise Content Management (ECM), de vooruitrusting enzovoort.

Dit artikel is werd overgenomen uit Embuild magazine – editie juli

Digital Construction Brussels meets
Digital Construction Day

15 oktober 2024
Brussels Kart Expo