Digital Construction World

Digitalisering is essentieel voor aannemers die zich willen professionaliseren en Embuild moet hen daarop voorbereiden.

Ibens – Na het ontwerp ook de bouwfase digitaal in kaart brengen met digitaal werfdocumentatieprogramma van OpenSpace

Het bouwbedrijf Ibens uit Antwerpen is gespecialiseerd in de zorg- en onderwijssector. Een belangrijk criterium bij de keuze van de opdrachten is dat het bedrijf van bij de start mee betrokken wordt bij de conceptie ervan. Het bedrijf wil meedenken vanaf de eerste dag. Door die vroege betrokkenheid pioniert de firma al meer dan twintig jaar met de toepassing van BIM (Building Information Modelling). Met het digitale werfdocumentatieprogramma van OpenSpace zet het bedrijf een volgende stap: van de digitale visualisatie van het ontwerp naar de digitale visualisatie van de bouwfase. De focus hierbij ligt niet alleen op het vergroten van het lerend vermogen van de organisatie maar ook op de verhoging van kwaliteit en veiligheid.

Christopher Baute is nu digital innovator bij Ibens. Intussen werkt hij al tien jaar bij Ibens. De eerste acht jaar was hij BIM-modelleur. Zijn voorgangers hadden toen al de eerste grondslag van BIM bij Ibens gelegd. Van hen heeft hij de knepen van het bimmen kunnen leren. Onder meer door eigen ontwikkelingen binnen Ibens heeft hij de productiviteit van de software en de graad van nauwkeurigheid almaar zien toenemen.

Het bedrijf streeft ernaar om de processen steeds verder te digitaliseren. Als digital innovator bepaalt Christopher Baute samen met de twee co-CEO’s de laatste jaren de digitale agenda van Ibens. Christopher Baute: “Mijn troef daarbij is dat ik vanuit een operationele functie gestart ben. Ik ben afgestudeerd als industrieel ingenieur bouwkunde. Ik heb een affiniteit met het bouwgebeuren. Maar tegelijk ben ik geïnteresseerd in IT-toepassingen. Door onze vroege betrokkenheid bij projecten kunnen wij BIM gebruiken om te calculeren en om bouwelementen te laten produceren. Voor andere bedrijven is BIM vaak een doel en dus een extra kost. Voor ons is BIM een tool en een meerwaarde gedurende gans het proces.”

Werfbeelden in 360°

Het bedrijf ibens heeft zich dus al langer toegelegd op het bimmen voor de voorbereiding. Maar dan moet de brug naar de uitvoering komen. Christopher Baute: “Tijdens de bouwfase ontvingen we heel wat foto’s over de stand van de uitvoering maar die beelden kwamen op een ongestructureerde manier binnen. We hebben dat probleem proberen op te lossen met een eigen applicatie maar die app leverde een slechte gebruikservaring op. Op een inspiratiedag van Buildwise hebben we kennis kunnen maken met 360° digitale werfdocumentatie. Na een aantal trials hebben wij uiteindelijk voor OpenSpace gekozen.”

Al de projectleiders van Ibens worden nu uitgerust met 360° camera’s. Christopher Baute: “Minstens éénmaal per week leggen zij een parcours af op de werf met die camera op hun helm. Over gans het parcours registreren zij hoe de werf er dan uitziet. Onze projectleiders bedienen de camera met hun smartphone. Het systeem van OpenSpace biedt het voordeel dat de beelden volledig de lading dekken. Op die manier krijgen we wekelijks een uitgebreid visueel verslag. Elk punt is duidelijk gelokaliseerd. Alhoewel bijvoorbeeld woonzorgcentra vaak over gelijkaardige kamers beschikken, is er dan toch geen vergissing mogelijk over welke kamer het beeld gaat. OpenSpace maakt namelijk van elk afgelegd parcours een plan met daarop de precieze locatie van elke foto. Binnen elke wekelijkse rapportage is het dan mogelijk om de verschillende punten afzonderlijk met elkaar in de tijd te vergelijken.” Zo wordt de vooruitgang van de werf zichtbaar.

Rondgang door de werf met 360° camera

Beelden delen

OpenSpace stelt Ibens in staat om gemakkelijk de beelden te delen met uiteenlopende doelgroepen. Dat zorgt voor een goede transparantie. Christopher Baute: “We kunnen ze delen met de klant, met bewoners en gebruikers, zelfs met kinderen van een school maar ook met de onderaannemers. Via deze weg kunnen wij op een efficiënte manier communiceren met bijvoorbeeld onze stukadoors en onze schrijnwerkers. Ook onze eigen aankoop engineers kunnen zo de vorderingen van de werken vanop afstand volgen. Op die manier krijg je een zeer korte leerlus.

De beelden lijken op een google street view maar dan voor bouwplaatsen. OpenSpace stelt ons zelfs in staat om de werfbeelden te koppelen aan onze BIM-modellen. Na een rondgang op de werf is het mogelijk om de werfbeelden te vergelijken met het BIM-model. Ze verschijnen gewoon naast elkaar op het scherm. Zo kunnen we gemakkelijk de tekortkomingen detecteren.”

Nieuwe ontwikkelingen

De evolutie staat trouwens niet stil. Zo heeft Ibens bijvoorbeeld al met een proefproject op basis van de beelden van OpenSpace vorderingsstaten opgemaakt. Tevens beschikt het bedrijf intussen over een nieuwe ERP (Entreprise Resource Planning). Het hoopt deze ook aan de beelden van OpenSpace te kunnen koppelen. Het grote voordeel van OpenSpace is dat het zelf een aantal toepassingen doorontwikkelt op vraag van de klant.

Christophe Baute

Digital Construction Brussels meets
Digital Construction Day

15 oktober 2024
Brussels Kart Expo